English

25 Bài giảng hay nhât cũa pháp sũ

Nhân Quả Giàu Và Nghèo - TT. Thích Chân Quang


May Mắn Đến Từ Đâu ? - TT. Thích Chân Quang


Tận Thế Là Gì - TT.Thích Chân Quang


Thế Giới Người Cõi Âm - TT. Thích Chân Quang


Ở hiền gặp lành - TT. Thích Chân Quang


Dạy con nên người - TT. Thích Chân Quang


Nói chuyện về Nhân Quả - TT. Thích Chân Quang


Nghiệp Cứ Trả Phước Cứ Làm Đạo Cứ Tu - TT.Thích Chân Quang


Chuyển nghiệp - Pháp Cú 38 - TT. Thích Chân Quang


09. Lòng biết ơn - New version - TT. Thích Chân Quang


03. Nhân quả sâu xa - TT. Thích Chân Quang


Quỷ - TT. Thích Chân Quang


01. Khổ Đế 1, 2 - TT. Thích Chân Quang


01. Tu trong đời sống hàng ngày - TT. Thích Chân Quang


Khả Năng Chịu Đựng Nghịch Cảnh - TT.Thích Chân Quang


Chuyện luân hồi - TT. Thích Chân Quang


Tâm làm chủ - Pháp Cú 01 - TT. Thích Chân Quang


04. Lạy Phật sám hối - TT. Thích Chân Quang


03. Kinh nhật tụng - TT. Thích Chân Quang


Nỗi đau tột cùng - Pháp Cú 39 - TT. Thích Chân Quang


Nhìn Lại Chính Mình - TT Thích Chân Quang


07. Triết lý về Âm Dương - TT. Thích Chân Quang


Bài Giảng Thú Vị - TT. Thích Chân Quang


Sức mạnh của nhẫn nhục - Pháp Cú 83 - TT. Thích Chân Quang


Ái và Dục 1/2 - TT. Thích Chân Quang